Sözümüz

İnsanların idealleri olduğu kadar, kurumların da idealleri olmalıdır. Karşılığı sadece maddi beklentiler üzerine kurgulanmış bir sistemin kontrolden çıkması kaçınılmazdır. Bugün, dünyanın içine düştüğü sıkıntı "ne pahasına olursa olsun, para kazanmak" hırsının doğal sonucudur. “Şirketleri ayakta tutan kârdır. Öyleyse, kâr etmeye giden bütün yollar meşrudur” anlayışı, suçluyu da masumu da mahkûm etmiştir. Bu yaklaşımın kazananı olamaz. 
 
Bireylerin ahlaklı olması gerektiği kadar, kurumlar da ürünler de ahlaklı olmalıdır. 
 
Üretirken çevreye duyarlılığı, kendi atığının sahibi olma sorumluluğu, istihdam ettiği kişilerin varlığı ile motive olması, ihracat yaparken ülkesine kazandırdıklarının heyecanını duyması, en önemlisi de ürettiği ürünün insanlığın temel ihtiyaçlarına çözüm olacağı duygusu ile huzur duyması ve nihayet kazancının kendi büyümesini engellemeyecek kadar makul bir kısmını ülkesinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanların ya da o insanlara hayat veren doğanın bir derdinin dermanı olarak kullanması, kurumun ve kurumun ürettiği ürünün ahlaklı olduğunun tarifini teşkil eder.
 
Bize göre bireyler de ahlaklı olmalı, ürünler de ahlaklı olmalı, kurumlar da ahlaklı olmalıdır. Yaşamını bu felsefe üzerine oturtmuş hiçbir özel ya da tüzel kişilik dünyaya sorun üreten olamaz. En mutlu aile, en iyi vatandaş, en başarılı yönetici ve varlığı ile etrafını aydınlatan bireyler sadece ve sadece bu tür bir yaklaşımı içine sindirmiş insanlardan sadır olabilir.
 
Sorumluluklarımızı biliyoruz. Dünyanın Dizayn'a ihtiyacı var.
 
İbrahim MİRMAHMUTOĞULLARI
Yönetim Kurulu Başkanı